Slovačka opšte informacije

Zastava Slovačke
Zastava Slovačke
 • Slovačka  je država u centralnoj Evropi. Graniči se sa Ukrajinom, Poljskom, Češkom, Austrijom i Mađarskom.
 • Nezavisnost od Austougraske dobila je 28.10.1918, dok od  Čehoslovačke dobija 01.01.1993. godine.
 • Površina: 49.035 km². Broj stanovnika: 5.379.455.
 • Glavni grad je Bratislava. Površina: 367,6  367,6 km².  Broj stanovnika: 414.391.
 • Veći gradovi: Bratislava (414.391), Košice (240.688), Prešov (91.638), Žilina (81.515), Banska Bistrica (79.775), Njitra (78.875), Trnava (66.219).
 • Najviša tačka: Gerlachovský štít – Visoki Tatri 2655 m.n.v.
 • Najniža tačka: Bodrog reka – Istočna Slovačka  94,3 m.n.v.
 • Najduža reka: Váh 403 km. Izvire na planini Visoki Tatri. Neki od gradovi kroz koje protiče ova reka su: Žilina, Komarno, Trenčin, Považska Bistrica, Kolarovo itd. Dunav kroz Slovačku protiče od 172 km i to je druga reka po dužini u Slovačkoj.
 • Slovačka je pretežno planinska zemlja, sa Karpatskim planinama koje se protežu preko severnih i srednjih delova zemlje. Među planinama se ističu Tatre. Tatre su poznate i po svojim skijaškim centrima, kao što su Visoke Tatre, koje obuhvataju nekadašnje samostalne centre Štrbsko Pleso, Stari Smokovec, Tatranska Lomnica i Poprad.
 • UNESCO-va lista svetske baštine u Slovačkoj:
 1. 1993. – Selo Vukolinjec 
 2. 1993. – Gradovi Ljevoča, Spiški zamak i okolni spomenici (Dvorac Spiš, Spišská Kapitula i Žehra)
 3. 1993. – Rudarski grad Banska Štjavnjica
 4. 1995. – Pećine Agteleka i Slovački Karst 
 5. 2000. – Istorijsko središre Bardejov
 6. 2007. – Iskonske bukove šume Karpata
 7. 2008. – Drevne crkve u Slovačkom delu Karpata
Pratite me i na društvenim mrežama