Poljska opšte informacije

 

 

Zastava Rumunije
             Zastava Rumunije
 • Rumunija je država na jugoistoku Evrope. Graniči se sa Ukrajinom i Moldavijom na severoistoku, Mađarskom i Srbijom na zapadu i Bugarskom na jugu. Rumunija izlazi na Crno more.
 • Nezavisnost od Otomanskog carsta dobila je  9.maj 1877. godine.
 • Površina: 238.391 km2. Broj stanovnika: 20.121.641.
 • Glavni grad je Bukurešta. Broj stanovnika 2 272 163.
 • Veći gradovi: Jaši, Kluž-Napoka, Temišvar, Konstanca, Krajova.
 • Najviša tačka: Moldoveanu Peak (Moldoveanu) 2,544 m.  
 • Najniža tačka: Crno more 0 m.
 • Najduža reka: Dunav 1075 m. 
 • Reljef Rumunije predstavlja sva tri reljefna oblika: nizije, bregovi i planine. Nizije zauzimaju 33% zemlje, brda i gore do  37%, a planine 30%.
 • UNESCO-va lista prirodne baštine:
 1. Delata Dunava
 2. Sela sa utvrđenim crkvama u Transilvaniji: Bjertan, Prejmer, Viskri, Dariju, Sašic, Kalnik, Vale Vilor
 3. Manastir Horezu
 4. Crkve Moldavije (Voronjec, Sučava, Humor, Moldovica, Probota, Patrauti, Arbore)
 5. Dačka tvrđava u planinama Orašti
 6. Crkve brvnare u Maramurešu
 7. Istorijski centar grada Sigišoara
Grb Rumunije
Grb Rumunije

Grb Rumunije čini zlatni orao koji drži krst (simbol vlasti) u kljunu, skiptar (simbol vlasti) i mač (simbol snage) u kandžama. Tri boje na grbu istovetne su onima sa zastave – crvena, žuta i plava.

Štit na grudima podeljen je na pet delova, koji predstavljaju pet istorijskih pokrajina Rumunije:

 • zlatni orao – Vlaška
 • bikova glava – Moldavija
 • delfini – Dobrudža
 • sedam zamaka, orao, Sunce i Meesec – Transilvanija 
 • lav – Banat
Pratite me i na društvenim mrežama